HyperLink

Diensten

Justine Boers Vertalingen levert eersteklas vertaal- en correctiewerk aan bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland. Alle mogelijke vertalingen – van de menukaart van een eetcafé tot het jaarverslag van een multinational – zijn bij ons in zeer goede handen.

Vertaalwerk

Talencombinaties

Zoals gezegd, legt Justine Boers Vertalingen zich voornamelijk toe op vertalingen Frans–Nederlands en Nederlands–Frans, maar ook voor tal van andere combinaties kunt u bij ons terecht. Als u contact met ons opneemt, zullen wij u uitgebreid informeren over de mogelijkheden.

Kwaliteit

Bij al onze vertalingen hanteren wij het moedertaalprincipe, wat inhoudt dat alle vertalingen worden uitgevoerd door een professionele en gekwalificeerde vertaler die de doeltaal van de betreffende vertaling als moedertaal heeft. Uiteraard heeft die vertaler een gedegen kennis van zowel de brontaal als van het betreffende vakgebied. Daarnaast is de vertaler communicatief vaardig en schrijft hij of zij de vertaling in dezelfde stijl als de brontaal. Alle vertalingen worden bovendien nog aan een extra correctie onderworpen door een tweede vertaler. Hiermee wordt de kwaliteit van uw vertaling gewaarborgd.

Teksttype en vakgebied

Om goed te kunnen vertalen is talenkennis alleen niet voldoende. Bij het vertalen speelt ook het teksttype een voorname rol. Zo zal er bijvoorbeeld bij een commerciële brochure een ander taalgebruik moeten worden aangewend dan bij een technische producthandleiding. Ook dat aspect wordt bij het vertalen natuurlijk in ogenschouw genomen. Daarnaast is verstand van het vakgebied minstens zo belangrijk. Daarom zoekt Justine Boers Vertalingen voor iedere tekst een vertaler die gespecialiseerd is op het betreffende vakgebied.

Staat het vakgebied van uw tekst er niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen we u toch van dienst zijn.

  • juridisch (akten, vonnissen, overeenkomsten, statuten)
  • medisch (patiënteninformatie, bijsluiters)
  • kunst en cultuur
  • bedrijfscorrespondentie
  • landbouw
  • journalistiek (populair-wetenschappelijke kranten- en tijdschriftartikelen)
  • commercieel (bedrijfspresentaties, persberichten, brochures, catalogi, websites)
  • toerisme (reisgidsen)
  • techniek (gebruikershandleidingen, onderzoeksrapporten)

Correctiewerk

Naast het vertalen van teksten, kan Justine Boers Vertalingen eveneens reeds vertaalde teksten of door uzelf geschreven teksten corrigeren. Daarbij wordt dan uiteraard niet alleen gecontroleerd op taal- en spelfouten, maar ook op zinsbouw, stijl, structuur, inhoud, inconsequent taalgebruik, enzovoort. Voor deze dienst hanteren wij in de regel een uurtarief, maar in onderling overleg kan ook besloten worden een woordtarief te hanteren.